Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Nasz Punkt szczepień COVID19 czynny. Prowadzimy zapisy chętnych – tel. 91 384 6850 i 91 384 6855. Zapraszamy.  

Slide background
Co cenią u nas pacjenci? MIL-MED Gryfice, ul. Ruta 8
Slide backgroundPoradnie Specjalistyczne

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

PROFILAKTYKA

Program adresowany jest do osób dorosłych, znajdujących się na liście pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

Cele Programu:

a) cele główne:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę;

b) cele pośrednie:

 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki poz oraz poradni specjalistycznych - gruźlicy i chorób płuc. Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.
Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Przychodnia realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Adresatami programu są osoby będące w 35, 40, 45, 50 i 55 roku życia, które obciążone są między innymi takimi czynnikami ryzyka, jak:

 • nadciśnienie tętnicze (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL- cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • upośledzona tolerancja glukozy,

Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń programu profilaktyki chorób krążenia raz na 5 lat. W ramach programu pacjenci będą mieli wykonane bezpłatne badania: lipidogram i poziom glukozy w surowicy krwi oraz zapewnioną konsultację lekarską, w tym również badanie przedmiotowe i podmiotowe.

Celem głównym programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Warto przypomnieć, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Zainteresowanych pacjentów zapraszamy do przychodni lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Autorski profilaktyczny program monitorowania zdrowia i wczesnego wykrywania schorzeń to program adresowany do pacjentów ogólnie zdrowych zadeklarowanych do lekarzy i pielęgniarek rodzinnych ZOZ "MIL-MED".

Głównymi realizatorami programu są pielęgniarki rodzinne "MIL-MED":

Bujanowska Halina, Genowefa Pich, Rylik Irena, Toczko Wioletta, Pawlik Anna, Niżniowska Beata, Palicka Mariola, Szakoła Jadwiga

Opiekunem medycznym programu jest lek. med. Rafał Grzegorczyk.

Celem podstawowym programu jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów poprzez okresowo wykonywane podstawowe badania diagnostyczne, interpretację ich  wyników i ewidencjonowanie w indywidualnej dokumentacji medycznej. Badania diagnostyczne są wykonywane w formie przesiewowej i z zamiarem wczesnego wykrywania schorzeń.

 

 

Kontakt telefoniczny+48 91 384 68 50
Wyślij wiadomośćruta@mil-med.pl
Odwiedź nasul. Ks. Ruta 8, 72-300 Gryfice