Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Drodzy Pacjenci! Wznawiamy zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19, kontakt z MIL-MED: tel. 91 384 5865, tel. 91 384 6850. Serdecznie zapraszamy! 

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

upały

  • Upały a organizm człowieka

    Przed nami lato i mamy nadzieję, że będzie słoneczne i pogodne. Umiarkowane temperatury sprzyjają dobremu samopoczuciu i odpoczynku, ale mogą także nadejść upały, które niosą ze sobą pewne zagrożenia. Upał to pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. Podczas upałów nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

    Jednym z istotnych elementów decydujących o stałości środowiska wewnętrznego organizmu, czyli homeostazy,  jest mechanizm termoregulacji, który umożliwia utrzymywanie stałej temperatury organizmu mimo jej ciągłych zmian w środowisku zewnętrznym. Zdolność do utrzymania stałej temperatury jest wynikiem zachowania równowagi pomiędzy wytwarzaniem ciepła przez organizm a jego utratą.

    Ciepło jest wytwarzane w organizmie w wyniku przemian metabolicznych w poszczególnych narządach, a następnie oddawane do środowiska. Na proces wędrówki ciepła, czyli wymiany z otoczeniem składają się dwa elementy: wewnętrzny i zewnętrzny przepływ.

    Pierwszy proces polega na tym, że ciepło jest przewodzone z jednej strony bezpośrednio przez tkanki, a czynnikiem decydującym o szybkości tego transportu jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem ciała a temperaturą skóry. Drugim, bardziej znaczącym pod względem ilościowym jest transport ciepła zależny od wielkości przepływu krwi przez narządy, w tym przez skórę, stąd też wzrost temperatury w bezpośrednim otoczeniu organizmu prowadzi do zmniejszenia gradientu temperatur pomiędzy miejscem jego wytwarzania a skórą, co może prowadzić do gromadzenia się jego w nadmiarze i wzrostu ciepłoty ciała. Również stan czynnościowy układu krążenia jest kolejnym czynnikiem determinującym wewnętrzny przepływ ciepła. Dlatego też poza wzrostem temperatury otoczenia zaburzenia czynności układu krążenia, u których najczęstszą przyczyną jest niewydolność serca będą jedną z najczęstszych przyczyn prowadzących do zaburzeń termoregulacji.