Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Posiadamy bezpłatne szczepionki przeciwko grypie dla pacjentów powyżej 75 roku, kontakt z MIL-MED , tel. 91 384 5865. Serdecznie zapraszamy! 

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 5865  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

PRZYCHODNIA MIL-MED

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

iso certyfikatZakład działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami   ISO 9001:2015
System Zarządzania Jakością jest nadzorowany  przez BSI Group Polska Sp. z o.o.  jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

Zakład Opieki Zdrowotnej „MIL – MED” działa w oparciu o przyjętą politykę jakości, której założenia są realizowane na wszystkich szczeblach działalności przychodni.
Nadrzędnym celem działalności ZOZ „MIL – MED” Jest osiągnięcie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Podstawowe cele zakładu to:

  • Pełen stosowanie i doskonalenie systemu zrządzania jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
  • Określenie wszystkich wymagań pacjenta w celu ich spełnienia dla zwiększenia jego zadowolenia
  • Dostarczenie usług zgodnych z wymaganiami pacjenta, przy czym zgodność usługi jest udokumentowana odpowiednimi zapisami
  • Systematyczne doskonalenie metod obsługi pacjenta, sposobów badań i kontroli oraz nadzorowanie sprzętu do badań i kontroli
  • Zapewnieni stabilizacji organizacyjnej
  • Dążenie do wdrożenia najnowszych osiągnięć medycznych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zatrudnimy lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w ZOZ „MIL-MED” Gryficach. Oczekujemy posiadania specjalizacji z dziedziny medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. Oferujemy bezterminową pracę w świetnym i życzliwym zespole lekarzy i pielęgniarek.

Zatrudnimy lekarza z pasją do realizacji wizyt domowych w Hospicjum domowym ZOZ „MIL-MED” na terenie Gryfic i powiatu gryfickiego. Gwarantujemy samodzielne planowanie pracy według możliwości czasowych lekarza. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zapewniamy służbowy samochód z kierowcą.

W naszej Przychodni stawiamy na jakość, profesjonalizm i  miłą obsługę. Posiadamy wspaniały zespół ludzi, którzy z pasją oddają się świadczeniu swoich usług. Dzięki ich kompetencji, życzliwości i pracowitości zyskujemy szerokie grono zadeklarowanych pacjentów. Przedstawiamy mieszkańcom powiatu gryfickiego szeroką ofertę medyczną. Są to przede wszystkim świadczenia lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto wspieramy pacjentów pielęgniarską długoterminową opieką domową oraz Hospicjum domowym.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Uprzejmie informujemy, że od 15 czerwca obowiązują nowe deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ z dnia 11 czerwca 2014r.) -wzór obowiązujący od 15.06.2014r. - Zobacz >>
  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 2 do rozporządzenia MZ z dnia 11 czerwca 2014r.)- wzór obowiązujący od 15.06.2014r. - Zobacz >>

Wprowadzone zmiany to nie tylko nowy wzór samej deklaracji wyboru lekarza czy pielęgniarki. Istotną zmianą jest zwiększenie możliwości bezpłatnej zmiany lekarza lub pielęgniarki z 2 do 3 razy w roku. Na zmianach tych skorzystają pacjenci, którzy z różnych przyczyn już dwukrotnie w tym roku zmienili lekarza lub pielęgniarkę rodzinną.  

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

klub pacjentaKLUB PACJENTA MIL-MED

Pacjenci leczeni naszej przychodni  spotykają się w ramach Klubu Pacjenta z lekarzami innych specjalności oraz dietetykami, rehabilitantami, psychologami, ratownikami medycznymi - stale podnosząc poziom swojej wiedzy na temat prewencji chorób serca i naczyń.

Spotkania pacjentów są także okazją do dokonania podstawowych badań - pomiaru ciśnienia, glukozy, cholesterolu, BMI oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

Zachęcamy do zmiany stylu życia, nawyków żywieniowych, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Inicjujemy różne formy aktywności fizycznej i rekreacji.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Przychodni Rodzinnej „MIL-MED” w Gryficach jakość i kompleksowość opieki medycznej stanowi podstawę działalności leczniczej. Współpraca między lekarzami, pielęgniarkami a pacjentami stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorymi wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia. Dążymy, aby opieka nad pacjentami była kierowanym procesem terapeutycznym.

Dokładny wywiad, przywiązywanie uwagi do zgłaszanych objawów, czas poświęcony pacjentowi, znacznie skracają diagnostykę i ograniczają ryzyko powikłań. Komunikacja w relacji pacjent - lekarz jest kluczowa w stawianiu prawidłowej diagnozy, leczeniu i radzeniu sobie z chorobą.

Podkategorie

Dostęp wyłącznie dla pracowników ZOZ MIL-MED.

* po zalogowaniu się