Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Nasz Punkt szczepień COVID19 czynny. Prowadzimy zapisy chętnych – tel. 91 384 6850 i 91 384 6855. Zapraszamy.  

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

STREFA PACJENTA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 1. Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020r., poz 1395)

2. Informacja o warunkach udzielania teleporad:

Warunki udzielania teleporad w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MIL – MED Sp. z o.o., 72 – 300 Gryfice, Przychodnia lekarska ul. Ks. St. Ruta 8 i Zakładzie Opieki Zdrowotnej MIL – MED Sp. z o.o., 72 – 300 Gryfice, Przychodnia lekarska ul. Dworcowa 21/1, zwanym dalej ZOZ MIL – MED, z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem.

1) Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZOZ MIL – MED w Gryficach.

2) Teleporady w ZOZ MIL – MED udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz – pacjent) systemu łączności telefonicznej.

3) Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika ZOZ MIL – MED (rejestratorkę medyczną/pielęgniarkę) podczas rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent podaje numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu udzielania świadczenia zdrowotnego.

4) W przypadku braku telefonicznego kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie lekarz wykonuje jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut. Gdy nie uzyska kontaktu z pacjentem teleporada jest anulowana.

5) W przypadku, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, lekarz poinformuje pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki w bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w ZOZ MIL – MED.

3. Sposób realizacji obowiązku informowania w jednostce na temat standardów teleporady POZ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, stanowi:

  1. informacja umieszczona na tablicy informacyjnej podmiotu w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w widocznym miejscu,
  2. informacja umieszczona na stronie internetowej podmiotu www.mil-med.pl,
  3. informacja udzielana jest na żądanie pacjenta telefonicznie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

klub pacjentaKLUB PACJENTA MIL-MED

Pacjenci leczeni naszej przychodni  spotykają się w ramach Klubu Pacjenta z lekarzami innych specjalności oraz dietetykami, rehabilitantami, psychologami, ratownikami medycznymi - stale podnosząc poziom swojej wiedzy na temat prewencji chorób serca i naczyń.

Spotkania pacjentów są także okazją do dokonania podstawowych badań - pomiaru ciśnienia, glukozy, cholesterolu, BMI oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

Zachęcamy do zmiany stylu życia, nawyków żywieniowych, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Inicjujemy różne formy aktywności fizycznej i rekreacji.