Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku, oprócz chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, otyłości i cukrzycy, od niedawna wymienia się także przewlekłą chorobę nerek (PChN). Przewlekła choroba nerek jest w tym gronie jednostką pod wieloma względami szczególną — może bowiem być następstwem czy też powikłaniem wszystkich pozostałych chorób cywilizacyjnych. Zbyt rzadko rozpoznawana, występująca znacznie częściej niż dotychczas sądzono, jej przebieg jest często utajony (czy wręcz skryty) — stanowi prawdziwe wyzwanie dla medycyny XXI wieku.

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest definiowana jako wieloobjawowy zespół chorobowy powstały w wyniku trwałego uszkodzenia lub zmniejszenia liczby czynnych nefronów niszczonych przez różnorodne procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek.

Przewlekłą chorobę nerek podzielono na 5 stadiów, w zależności od stopnia wydolności nerek mierzonego za pomocą stopnia przesączania kłębuszkowego (GFR, glomerular filtration rate).  Do obliczania eGFR używany jest w naszym kraju, podobnie jak w zdecydowanej większości krajów świata, czteroskładnikowy tzw. skrócony wzór MDRD. Wymaga on, poza stężeniem kreatyniny w surowicy, znajomości płci, wieku oraz rasy pacjenta. Służy on do klasyfikacji PChN na poszczególne stadia.

Zgodnie z definicją, uszkodzenie nerek musi być trwałe — tak samo jak zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Pod pojęciem trwałego zmniejszenia GFR należy rozumieć spadek utrzymujący się przez co najmniej 3 miesiące. Za wartość graniczną przesączania kłębuszkowego, poniżej której można mówić o niewydolności nerek, przyjęto umownie 60 ml/min/1,73 m2. Innymi słowy, w 3,4,5 stadium PChN do rozpoznania wystarczy obniżony GFR, czemu mogą, ale nie muszą, towarzyszyć inne cechy uszkodzenia nerek. W stadiach początkowych (1 i 2) do rozpoznania PChN niezbędne są wykładniki uszkodzenia nerek, czy to w badaniach laboratoryjnych, czy obrazowych.

Choroba cywilizacyjna, za jaką zaczęto uznawać przewlekłą chorobę nerek (PChN), jest znacznie częstsza niż dotychczas sądzono. Na podstawie badań epidemiologicznych prowadzonych w wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, wiadomo, że uszkodzenie nerek w przebiegu ich różnorodnych schorzeń występuje u 7-18%  populacji. Przyjmując szacunkowe wyliczenia oparte na wartościach średnich, okazuje się, że w Polsce na różne stadia tej choroby może cierpieć ponad 4 miliony ludzi, a na świecie liczba ta sięga ponad 600 mln osób. Stąd też konieczność jak najszerszego propagowania idei wczesnego wykrywania chorób nerek. Wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, która ma na celu ochronę  ich funkcji, czyli szeroko rozumianego postępowania nefroprotekcyjnego.

Do wstępnej identyfikacji pacjentów z PChN wystarcza wykonanie prostych badań przesiewowych, takich jak stężenie kreatyniny w surowicy i na tej podstawie oszacowanie stopnia przesączania kłębuszkowego (eGFR), ogólne badanie moczu  oraz USG. Stężenie kreatyniny jest prostym, dostępnym i tanim badaniem, jednak jego wartość dla nawet przybliżonej oceny czynności wydalniczej nerek jest często nieprecyzyjna.  Znacznie lepiej funkcję nerek odzwierciedla oszacowany eGFR. Najprostszymi wskaźnikami uszkodzenia nerek są: albuminuria, białkomocz, krwinkomocz.

Szczególnie istotne jest wydzielenie chorób i  grup zwiększonego ryzyka rozwoju PChN, są to:
1.Cukrzyca
2.Nadciśnienie tętnicze
3.Choroby sercowo – naczyniowe w wywiadzie lub w najbliższej rodzinie
4.Niska masa urodzeniowa i związana z tym zmniejszona liczba nefronów
5.Poważne choroby nerek w najbliższej rodzinie
6.Płeć męska
7.Rasa czarna
8.Otyłość
9.Palenie tytoniu

Stałej opieki nefrologicznej wymagają pacjenci z PChN ze szczególnymi wskazaniami. Identyfikacja pacjentów z PChN, a wśród nich pacjentów zagrożonych progresją tej choroby do krańcowych stadiów jest podstawą wczesnego objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną.

Autorem artykułu jest lek. med. Rafał Grzegorczyk


    Dr Rafał Grzegorczyk jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. W roku 2009 uzyskał tytuł lekarza specjalisty chorób wewnętrznych. W   2014 roku zdobył cenione w praktyce lekarza rodzinnego kwalifikacje lekarza specjalisty w dziedzinie nefrologii.
Na swojej drodze zawodowej pracował między innymi w  stacji dializ oraz w szpitalu na  oddziale wewnętrznym.

    Obecnie Dr Rafał Grzegorczyk  jest lekarzem rodzinnym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MIL-MED” w Gryficach. Pracuje w ambitnym zespole lekarzy specjalistów i pielęgniarek. Dzięki  wysokim kwalifikacjom zawodowym oraz bogatemu doświadczeniu w lecznictwie szpitalnym dr  Rafał Grzegorczyk stale powiększa swoją populację zadeklarowanych pacjentów.
    Z ostatnio zdobytej specjalizacji z zakresu nefrologii szczególnie cieszą się pacjenci a także pozostali lekarze i pielęgniarki rodzinne ZOZ „MIL-MED”.
    Pielęgniarki rodzinne „MIL-MED”, które są niekwestionowanymi liderkami w lokalnym  sprawowaniu profesjonalnej opieki nad pacjentami, wkrótce zaproponują  osobom, którzy złożyli do nich deklaracje wyboru pielęgniarki  - autorski, społeczny, pielęgniarsko-lekarski program profilaktyczny wczesnego wykrywania chorób nerek. Kierownikiem medycznym wymienionego programu profilaktycznego będzie lekarz specjalista chorób wewnętrznych i specjalista nefrolog Rafał Grzegorczyk.

    Panu dr Rafałowi Grzegorczykowi gratulujemy uzyskania drugiej specjalizacji. Życzymy zadowolenia z pracy lekarskiej w naszej Przychodni rodzinnej „MIL-MED”. Ambitne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez dr  Rafała Grzegorczyka dobrze wpisuje się w nasze dążenie do zapewnienia pacjentom najwyższej jakości kompleksowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
    Pewnym uhonorowaniem tych działań jest  zdobycie przez nasz zakład „MIL-MED.” w Gryficach zaszczytnego  I miejsca w plebiscycie Czytelników Głosu Szczecińskiego „HIPOKRATES” 2014 w kategorii „Przychodnia przyjazna pacjentom”.  

Adam Majewski – kierownik Przychodni „MIL-MED.”