Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  T E L E P O R A D Y kontakt z MIL-MED , tel. 91 384 6850, tel. 91 384 6855, tel. 571 422 445. Serdecznie zapraszamy! 

   Przychodnia  MIL-MED Gryfice, ul. Księdza Ruta 8      Poniedziałek - Piątek od godz. 7:15 do 18:00      Rejestracja od godz. 8.00 tel. 91 384 68 50

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Badanie spirometryczne wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej może być najbardziej pomocne w rozpoznawaniu i leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tylko to badanie pozwala rozpoznać POChP w jej wczesnym stadium.

Wskazania do wykonania badania spirometrycznego są następujące: diagnostyka zaburzeń w obrębie układu oddechowego (przewlekły kaszel, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku); ocena dynamiki procesu chorobowego; ocena skuteczności leczenia; kwalifikacja do leczenia chirurgicznego (zabiegi torakochirurgiczne i poza klatką piersiową); ocena rokowania; ocena zdolności do wykonywania określonych zawodów; ocena wpływu narażenia zawodowego (warunki pracy, otoczenia, palenie tytoniu); ocena stopnia inwalidztwa.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania spirometrycznego są: odma opłucnowa; tętniaki; krwioplucie o niejasnej przyczynie; świeże zaburzenia rytmu serca; wczesny okres po operacji brzusznej, okulistycznej lub na klatce piersiowej; niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu; uporczywy kaszel; podwyższone ciśnienie śródczaszkowe; bóle w klatce piersiowej lub jamie brzusznej uniemożliwiające wykonanie maksymalnego wysiłku; znaczna niewydolność oddechowa; brak zgody lub współpracy chorego.

Badanie spirometryczne jest łatwe i szybkie do wykonania oraz szeroko dostępne dzięki zastosowaniu niedrogich spirometrów elektronicznych, dlatego powinno być traktowane w praktyce lekarskiej na równi z pomiarem ciśnienia tętniczego czy badaniem EKG. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko badanie dodatkowe, a jego prawidłowy wynik nie wyklucza istnienia patologii układu oddechowego.

 

Spirometria ma również swój udział w zwalczaniu nałogu palenia papierosów. Zaobserwowano, że nieprawidłowy wynik spirometrii wykonanej u bezobjawowego palacza tytoniu jest silnym czynnikiem motywującym do zaprzestania palenia.