72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 8 +48 91 384 68 50
W Przychodniach rodzinnych MIL-MED. w Gryficach stale doskonalimy i podnosimy na wyższy poziom obsługę pacjentów zadeklarowanych do naszych lekarzy rodzinnych.
 
Dysponujemy  doskonałą bazę  lokalową w dwóch obiektach wzajemnie się uzupełniających. Posiadamy własny transport medyczny. Realizujemy w sposób kompleksowy świadczenia zdrowotne w Przychodniach i w  domach pacjentów poprzez zespoły lekarzy i pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej oraz hospicjum domowego.
Przywiązujemy dużą wagę nie tylko do bieżącego leczenia ale również z troską podchodzimy do  wiedzy pacjentów o czynnikach środowiskowych mających wpływ na stan zdrowia. 
 
Ostatnio w procesy leczenia i profilaktyki w Przychodniach rodzinnych  MIL-MED włączyliśmy organizacyjnie autorski ZESPÓŁ PROFILAKTYKI i DIAGNOSTYKI.

Zapraszamy Pacjentów zapisanych  do lekarzy i pielęgniarek rodzinnych  Przychodni Rodzinnych  MIL-MED w Gryficach do korzystania z naszych bezpłatnych  świadczeń  z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

- poradnictwo dietetyczne

- pielęgniarskie poradnictwo z zakresu opieki pielęgnacyjnej i leczenia ran i odleżyn

- pielęgniarskie poradnictwo z zakresu leczenia chorób cukrzycy

- profilaktyczny program Chorób układu krążenia dla pacjentów w wieku 35 do 55 lat

ZAPROSZENIE PACJENTÓW PRZYCHODNI RODZINNEJ MIL-MED W GRYFICACH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

  • masz od 35 do 65 lat
  • nie masz cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
  • nie korzystałeś lub nie korzystałaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Lekarz lub pielęgniarka Przychodni rodzinnej MIL-MED  przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne).

Informujemy pacjentów, którzy dokonali wyboru Przychodni Rodzinnej MIL-MED w Gryficach i lekarza rodzinnego  Piotra Grybowskiego, że w przypadku dalszego leczenia się  w naszej Przychodni nie zachodzi pilna potrzeba wypełniania nowych deklaracji.

Dotychczasowe deklaracje zachowują ważność i pacjent ma prawo do dalszego leczenia w Przychodni MIL-MED. Informujemy, że podejmujemy działania do pozyskania nowych  lekarzy rodzinnych. Prosimy naszych pacjentów o pomoc w dotarciu z tą informacją do znanych Wam lekarzy, którzy mogliby się podjąć współpracy z nami.

Administracja ZOZ MIL-MED  w Gryficach

 W celu pobrania wyniku badania należy wejść na stronę www.mil-med.pl i zakładkę „wyniki badań”, lub bezpośrednio korzystając z adresu: https://wyniki.synevo.pl/.

Pole służące do logowania znajduje się w środku pod ilustracją paragonu „Paragon z jednorazowym kodem dostępu”.
W polu logowania należy w pierwszej pozycji wprowadzić Pesel.
Poniżej, w drugiej pozycji, należy wpisać kod dostępu otrzymany w wiadomości SMS.
Następnie należy kliknąć „Zaloguj”.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Naszym pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i doradczą.
Przychodnie rodzinne
Kontakt

ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Ruta 8
tel. 91 384 68 50
e-mail: ruta@mil-med.pl