72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 8 +48 91 384 68 50

Pielęgniarki Rodzinne

Do Państwa dyspozycji doświadczone pielęgniarki rodzinne. Do świadczeń pielęgniarki ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru. Obowiązują tutaj identyczne zasady wypełniania deklaracji jak do lekarza POZ.

Opieka sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe - rodzinne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 - w pełnym zakresie.

W pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów, wynikającym z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi po uzgodnieniu z pielęgniarkami.

Nasz zakład współpracuje ze wszystkimi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego naszego regionu.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

Opiekę sprawuje doświadczony zespół pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych. Nasz zakład świadczy usługi pielęgniarskie nieprzerwanie od 2001 roku. ZAPRASZAMY.

MIL-MED's Avatar

MIL-MED

Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Sp. z o.o. w Gryficach

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Naszym pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i doradczą.
Przychodnie rodzinne
Kontakt

ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Ruta 8
tel. 91 384 68 50
e-mail: ruta@mil-med.pl