Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Naszym pacjentom zapewniamy kompleksowe usługi lekarskie i pielęgniarskie. Dla naszych pacjentów posiadamy:

 •     nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie,
 •     wydzieloną poradnię dzieci zdrowych,
 •     punkt szczepień,
 •     laboratorium i punkt pobierania materiałów do badań diagnostycznych na miejscu,
 •     gabinet porad pielęgniarek rodzinnych czynny codziennie od godz. do 18.00,
 •     punkt rejestracji pacjentów oraz przyjmowania domowych zleceń pielęgniarskich,
 •     punkt składania deklaracji wyboru lekarzy i pielęgniarek,

Lekarze rodzinni przyjmujący zapisy nowych pacjentów:

 • Dr Piotr Grybowski - specjalista chorób wewnętrznych - doświadczenie szpitalne kardiologiczne ! - w 2014 zdobył II miejsce w Plebiscycie Głosu Szczecińskiego w kategorii Najpopularniejszy Lekarz;

 • Dr Aleksandra Miczko - specjalista pediatrii.

 • Dr Magdalena Leśniak - specjalista pediatrii - dwukrotnie zdobyła tytuł najpopularniejszego lekarza roku w plebiscycie Głosu Szczecińskiego. 

 • Dr Elżbieta Goljat - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Do Państwa dyspozycji doświadczone pielęgniarki rodzinne

Do świadczeń pielęgniarki ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru. Obowiązują tutaj identyczne zasady wypełniania deklaracji jak do lekarza POZ.

Opieka sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe - rodzinne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 - w pełnym zakresie.

W pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów, wynikającym z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi po uzgodnieniu z pielęgniarkami.

Nasz zakład współpracuje ze wszystkimi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego naszego regionu.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Gabinet zabiegowy

Dla naszych pacjentów w nowocześnie wyposażonym gabinecie zabiegowym wykonujemy zlecenia naszych lekarzy rodzinnych BEZPŁATNIE:

 • zastrzyki domięśniowe, podskórne, śródskórne i dożylne,
 • badanie EKG,
 • pomiary glikemii,
 • pomiary ciśnienia tętniczego,
 • opatrunki,
 • inhalacje i badania spirometryczne

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Badanie spirometryczne wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej może być najbardziej pomocne w rozpoznawaniu i leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tylko to badanie pozwala rozpoznać POChP w jej wczesnym stadium.

Wskazania do wykonania badania spirometrycznego są następujące: diagnostyka zaburzeń w obrębie układu oddechowego (przewlekły kaszel, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku); ocena dynamiki procesu chorobowego; ocena skuteczności leczenia; kwalifikacja do leczenia chirurgicznego (zabiegi torakochirurgiczne i poza klatką piersiową); ocena rokowania; ocena zdolności do wykonywania określonych zawodów; ocena wpływu narażenia zawodowego (warunki pracy, otoczenia, palenie tytoniu); ocena stopnia inwalidztwa.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania spirometrycznego są: odma opłucnowa; tętniaki; krwioplucie o niejasnej przyczynie; świeże zaburzenia rytmu serca; wczesny okres po operacji brzusznej, okulistycznej lub na klatce piersiowej; niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu; uporczywy kaszel; podwyższone ciśnienie śródczaszkowe; bóle w klatce piersiowej lub jamie brzusznej uniemożliwiające wykonanie maksymalnego wysiłku; znaczna niewydolność oddechowa; brak zgody lub współpracy chorego.

Badanie spirometryczne jest łatwe i szybkie do wykonania oraz szeroko dostępne dzięki zastosowaniu niedrogich spirometrów elektronicznych, dlatego powinno być traktowane w praktyce lekarskiej na równi z pomiarem ciśnienia tętniczego czy badaniem EKG. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko badanie dodatkowe, a jego prawidłowy wynik nie wyklucza istnienia patologii układu oddechowego.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Gabinet zabiegowy

Laboratorium ZOZ "MIL-MED", szczepienia

 • BADANIA LABORATORYJNE wykonywane są codziennie w ZOZ "MIL-MED", ul. Ks. Ruta 8, od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 10.00
 • Większość wyników badań można odebrać dnia następnego od godziny 12.00.
 • Nie udzielamy informacji o wynikach przez telefon. Wyniki odbierać należy osobiście, lub po okazaniu upoważnienia (ochrona danych osobowych).
 • Szczepienia odbywają się we wtorki od godz. 11.00 do 13.00 oraz w czwartki od godz. 15.00 do godz. 17.00
 • W naszej przychodni można zaszczepić dzieci według wszystkich schematów

Pobieranie krwi

Do pobrania KRWI do badań  Pacjent powinien zgłosić się :

 • na czczo (minimum 12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku)
 • po przespanej nocy
 • w godzinach porannych (najlepiej 8-10)
 • przed wdrożeniem procedur diagnostyczno-terapeutycznych
 • w miarę możliwości po odstawieniu leków i preparatów witaminowych (po konsultacji z lekarzem)
 • nie w okresie głodzenia lub obfitych posiłków
 • nie w okresie miesiączki
 • pacjent przed pobraniem krwi powinien odpocząć ok 15 minut

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Długoterminowa opieka pielęgniarska  jest to pielęgniarska długoterminowa opieka nad obłożnie chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

-kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
- wykonywanie opatrunków
- karmienie przez zgłębnik
- karmienie przez przetokę
- pielęgnacja przetoki
- założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)
- płukanie pęcherza moczowego
- pielęgnacja rurki trachoeostomijnej

 Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Oferujemy szeroko rozumiany transport medyczny dotyczący zarówno chorych, jak również kadry medycznej oraz sprzętu, urządzeń i materiałów medycznych.

Jesteśmy firmą, która dzięki doświadczeniu, wiedzy i wysoko wykwalifikowanej kadrze, zapewnia bezpieczny, szybki i wygodny naszymi karetkami.

Dysponujemy specjalistycznymi ambulansami, przystosowanymi do przewozu osób chorych oraz kadry medycznej. Nasze ambulanse pozwalają zachować komfort jazdy, bezpieczeństwo oraz możliwość pracy zespołu medycznego.

Jednocześnie staramy się nieustannie rozwijać w tej kwestii. Dlatego oferujemy również stałą współpracę placówkom zdrowia – gwarantujemy niezawodność oraz bezpieczny transport.

Ambulanse firmy MIL-MED wyposażone są w najlepszy sprzęt do ratowania życia i zdrowia.

Dla każdego zlecenia transportu medycznego nasze ambulanse doposażane są w potrzebne urządzenia zgodne z zalecaniami lekarzy.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Hospicjum domowe świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta.

Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Gryfic i okolic. Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego składa się z pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta oraz psychologa. Pierwsza wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia, w trakcie której ustala się plan leczenia i odwiedzin poszczególnych członków zespołu.

Zadania hospicjum domowego:

 • zwalczanie wszechogarniającego bólu
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • edukacja rodziny w sposobie sprawowania opieki nad chorym, pielęgnacji, wykonywaniu toalety, podawania leków, żywienia
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
 • wypożyczanie sprzętu: