72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 8 +48 91 384 68 50

Położna - jest pracownikiem służby zdrowia, to osoba zajmująca się zdrowiem kobiety na każdym etapie jej życia.  

Położna - zadania  w POZ:
–    prowadzi edukację dotyczącą prozdrowotnego stylu życia
–    edukację przedporodową
–    poradnictwo w zakresie pielęgnacji, rozwoju i żywienia noworodka
–    profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych
–    edukację kobiet we wszystkich okresach życia m.in. profilaktyka chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi
–    profilaktykę chorób wieku rozwojowego

Jestem położną z ponad 20 - letnim stażem pracy, posiadam doświadczenie w zakresie lecznictwa zamkniętego tj. szpital, jak również lecznictwa otwartego praca w POZ praca w środowisku. Swoją wiedzę i kwalifikacje uzupełniam poprzez specjalizacje, liczne kursy, szkolenia.

Iwona Sosnowska, położna MIL-MED Gryfice

Informujemy, że w Przychodni Rodzinnej MIL-MED. w Gryficach przy ul Dworowej 21/1 działa gabinet badań USG. 
 
Badania wykonuje lek. med. Małgorzata RACHWALSKA – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. 
 
Badania pacjentów zadeklarowanych do lekarzy rodzinnych MIL-MED. są wykonywane bezpłatnie na podstawie skierowania lekarzy.
 
Telefoniczna informacja i rejestracja pacjentów do badania w czasie pracy przychodni: tel. 91 384 6855 lub tel. 780 128 888.
 
 

Hospicjum domowe świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta.

Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Gryfic i okolic. Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego składa się z pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta oraz psychologa. W czasie pierwszej wizyty pielęgniarki ustala się plan leczenia i odwiedzin poszczególnych członków zespołu.

Pielęgniarską opieką długoterminową domową może być objęty chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma maksymalnie 40 punktów.

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Oferujemy szeroko rozumiany transport medyczny dotyczący zarówno chorych, jak również kadry medycznej oraz sprzętu, urządzeń i materiałów medycznych.

Jesteśmy firmą, która dzięki doświadczeniu, wiedzy i wysoko wykwalifikowanej kadrze, zapewnia bezpieczny, szybki i wygodny naszymi karetkami. Dysponujemy specjalistycznymi ambulansami, przystosowanymi do przewozu osób chorych oraz kadry medycznej. Nasze ambulanse pozwalają zachować komfort jazdy, bezpieczeństwo oraz możliwość pracy zespołu medycznego.

Strona 1 z 2

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Naszym pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i doradczą.
Przychodnie rodzinne
Kontakt

ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Ruta 8
tel. 91 384 68 50
e-mail: ruta@mil-med.pl