Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Długoterminowa opieka pielęgniarska  jest to pielęgniarska długoterminowa opieka nad obłożnie chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

-kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
- wykonywanie opatrunków
- karmienie przez zgłębnik
- karmienie przez przetokę
- pielęgnacja przetoki
- założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)
- płukanie pęcherza moczowego
- pielęgnacja rurki trachoeostomijnej

 Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

 

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • ocena według skali Barthel wykonana przez lekarza i pielęgniarkę POZ kwalifikującą do objęcia opieką długoterminową.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń. Pielęgniarka informuje również o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym skutkujących brakiem kryteriów zakwalifikowania pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Czas objęcia chorego opieką jest warunkowany stanem zdrowia pacjenta. Ocena zdrowia pacjenta odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów w skali Barthel, NFZ zaprzestaje finansowania usługi za kolejny miesiąc kalendarzowy.

Opiekę sprawuje doświadczony zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej.